Низомлар

08.09.2016 й. Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги Низоми

08.09.2016 й. Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низоми

08.09.2016 й. Бошқарув органи тўғрисидаги Низоми

08.09.2016 й. Ревизор тўғрисида Низоми

08.09.2016 й. Бошқарув ва назорат органларини мукофотлаш тўғрисида Низоми

08.09.2016 й. Дивиденд сиёсати туғрисида Низоми

08.09.2016 й. Ахборот сиёсати туғрисида Низоми

08.09.2016 й. Манфаатлар қарама-қаршилишилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби Низоми

08.09.2016 й. Ижроия органи раҳбари ва аъзоларини танлаб олишни тартибга солувчи Регламенти

08.09.2016 й. Ички аудит хизмати туғрисида Низоми

08.09.2016 й. Тижорат сири тартибига риоя қилиш тўғрисида Низоми