SOF FOYDASINI TAQSIMLASH

Sof foydasining yili va yo‘nalishi ming so'm foiz
2021
128 365,00
100
Ishlab chiqarish rivojlantirish
57 764,30
40
Dividendlar
64 182,50
50
Zaxira fondi
6 418,20
5
2020
10 958 410,00
100
Ishlab chiqarish rivojlantirish
591 007,00
5,39
Dividendlar
126 644,00
1,16
Zaxira fondi
126 644,00
1,16
O'tgan yillarning zararini qoplash uchun
10 114 115,00
92,3
2019
21 278 417,00
100
O'tgan yillarning zararini qoplash uchun
21 278 417,00
100
2018
329 183,00
100
Dividendlar
105,30
0,03
Zaxira fondi
329 077,70
99,97
2017
-31 354 834,00
100
2016
46 021,00
100
Ishlab chiqarish rivojlantirish
6 903,10
15
Dividendlar
36 816,80
80
Zaxira fondi
2 301,00
5
2015
42 682,00
100
Dividendlar
29 877,40
70
Zaxira fondi
6 402,30
15
Kuzatuv kengashi a'zolariga
4 268,20
10
“O'zdonmahsulot” АК tizim korxonalarini rekonstruksiyalash va modernizasiyalash fondiga
2 134,10
5

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

[mailpoet_form id="1"]

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

[mailpoet_form id="5"]

[mailpoet_form id="3"]

[mailpoet_form id="4"]