USTAV KAPITALINING TUZILMASI

Aksiyalar turi va aksiyalar
aksiyadorlar kecimida
Aksiyalar soni
(dona)
Nominal
(so'm)
Aksiyalar summasi
(so'm)
Ustav kapitalidagi
miqdori
(foiz)
oddiy/imtiyozli
1 315 052
1 000
1 315 052 000
100
oddiy
1 314 350
1 000
1 314 350 000
99,95
imtiyozli
702
1 000
702 000
0,05
"O'ZDONMAHSULOT" АК ulushi
oddiy
1 174 599
1 000
1 174 599 000
89,32
boshqa yuridik shaxslar ulushi
oddiy
37 066
1 000
37 066 000
2,82
jismoniy shaxslar ulushi
oddiy/imtiyozli
103 387
1 000
103 387 000
7,86

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

[mailpoet_form id="1"]

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

[mailpoet_form id="5"]

[mailpoet_form id="3"]

[mailpoet_form id="4"]