QIMMATLI QOGOGO’ZLAR CHIQARILISHI

Ro'yhatdan o'tkazilgan sanasi Ro'yhatdan o'tkazilgan raqami Aksiyalar turi Aksiyalar soni (dona) Nominal narhi (so'm) Aksiyalar summasi (so'm) Chiqarilish holati Emissiyaviy xujjatlar
25.10.1995
K0064
oddiy
103 422
1 000
103 422 000
Aksiyalar muomalada
25.10.1995
K0064
imtiyozli
207
1 000
207 000
Aksiyalar muomalada
30.09.2004
K0064-2
oddiy
85 014
1 000
85 014 000
Aksiyalar muomalada
30.09.2004
K0064-2
imtiyozli
495
1 000
495 000
Aksiyalar muomalada
13.07.2005
K0064-3
oddiy
97 501
1 000
97 501 000
Aksiyalar muomalada
19.12.2011
K0064-4
oddiy
423 361
1 000
423 361 000
Aksiyalar muomalada
22.05.2015
K0064-5
oddiy
605 052
1 000
605 052 000
Aksiyalar muomalada
08.10.2015
K0064-6
oddiy
988 083
1 000
988 083 000
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

[mailpoet_form id="1"]

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

[mailpoet_form id="5"]

[mailpoet_form id="3"]

[mailpoet_form id="4"]