TAFTISH KOMISSIYASI

Jamiyatning moliya-xo’jalik faoliyatini nazorat qilish uchun Taftish komissiyasi saylanadi.
Taftish komissiyasi o’z ishini qonunchilik, jamiyat Ustavi va Taftish komissiyasi to’g’risidagi nizomi asosida amalga oshiradi.
Taftish komissiyasi uch kishidan iborat.
Taftish komissiyasi a’zolari aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishi tomonidan bir yil muddatga saylanadi.
Taftish komissiyasining vakolat doirasi qonunchilikva jamiyat Ustavida belgilanadi.

2022 YIL 30 MARTDAN TAFTISH KOMISSIYASINING AMALDAGI TARKIBI

F.I.SH. Maqom Ish joyi, lavozim
To‘xtaev Bekzod Izzatullaevich
Taftish komissiyasining raisi
"O'ZDONMAHSULOT'' AK, ichki monitoring
mutaxassisi
Isaeva Umida Abdusalomovna
Taftish komissiyasining a'zosi
Ishsiz

2021 YIL 30 MARTDAN 2022 YIL 30 MARTGACHA TAFTISH KOMISSIYASINING TARKIBI

F.I.SH. Maqom Ish joyi, lavozim
Ismailov Rustam Sultanmuratovich
Taftish komissiyasining raisi
Nafaqada
To‘xtaev Bekzod Izzatullaevich
Taftish komissiyasining a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT'' AK, ichki monitoring
mutaxassisi
Isaeva Umida Abdusalomovna
Taftish komissiyasining a'zosi
Ishsiz

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

[mailpoet_form id="1"]

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

[mailpoet_form id="5"]

[mailpoet_form id="3"]

[mailpoet_form id="4"]